Daftar Media 2017

Setiap permohonan perlulah mengisi setiap ruang yang dikehendaki. Kelulusan pemohonan adalah di bawah bidang kuasa Media UMNO Malaysia. Permohonan dari agensi-agensi media akan dirujuk kepada syarikat masing-masing untuk pengesahan.

Bagi blogger dan agensi kerajaan boleh rujuk terus ke Media UMNO Malaysia, Puan Effa – 03 4048 2701 (Pejabat) untuk maklumat lanjut.

Untuk Makluman pemohon yang tidak mempunyai tag dari Jabatan Penerangan Malaysia, yang berjawatan krew atau teknikal, sila kemukakan kad pas kerja atau surat pengesahan dari majikan. Sila penuhkan ruangan no. siri tag dari Jabatan Penerangan Malaysia.

Tarikh akhir permohonan ini akan ditutup pada 31 Oktober 2017.